— GDPR —

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Bali cafe s.r.o., se sídlem Čelakovského sady 434/8, 120 00 Praha, IČ: 06992820, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 291535 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala osobní údaje jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo. Jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání informačních e-mailů o aktuálním programu přednášek v kavárně Bali cafe a vytvoření případné rezervace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku. Správce neposkytuje žádné osobní údaje třetím stranám. Výše uvedený souhlas je možné kdykoliv odvolat e-mailem na balicafeprague@gmail.com.